Cookies | Sīkdatnes | Кукис

Cookies on the Glam Vibes website

We use cookies on the Glam Vibes website for a variety of purposes, for instance, to improve the content offered to website visitors, to improve service quality, to

Cookies help us improve the user experience of Glam Vibes website visitors.use of the website, and to highlight the most relevant content for visitors.
facilitate


Terms of use
By continuing to browse the Glam Vibes website, you consent to the use of cookies (unless you’ve set your browser not to accept cookies). If you do not wish to accept cookies, you can activate browser settings to block them or enable private browsing.

What are cookies?
Cookies are information that a website stores on your computer or mobile device when you use the website.

Glam Vibes uses Google Analytics to follow website traffic and thus understand visitors’ activity and the content that interests them in order
 

How we use cookies improveto user experience. These cookies are used for statistical purposes; it isn’t possible to identify individual visitors with them.

How can I disable cookies?
If you do not consent to the use of cookies, you can block them in your web browser's security settings. More information about cookies: www.aboutcookies.org.

 

 

Sīkdatnes „Glam Vibes" mājaslapā

Sīkdatņu izmantošana palīdz mums uzlabot mājaslapas Glam Vibes lietotāju pieredzi.

Sīkdatnes mājaslapā Glam Vibes mēs izmantojam dažādiem nolūkiem, piemēram, lai uzlabotu saturu, kuru atspoguļot mājaslapas lietotājiem, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, atvieglotu mājaslapas lietošanu, izceltu mājaslapas lietotājam aktuālāko saturu u. c.


Lietošanas noteikumi
Turpinot pārlūkot mājaslapu Glam Vibes, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai (ja vien neesat iestatījis savu pārlūkprogrammu nepieņemt sīkdatnes). Ja jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, varat aktivizēt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē sīkdatnes, vai izmantot privātās pārlūkošanas iespēju.

Kas ir sīkdatnes
Sīkdatnes ir informācija, ko mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs izmantojat mājaslapu.


Kā mēs izmantojam sīkdatnes
Glamvibes.shop izmanto „Google Analytics”, lai sekotu līdzi datu plūsmai, kas ļauj mums izprast mājaslapas lietotāju uzvedību un viņus interesējošo saturu, lai uzlabotu interneta lietotāju pieredzi. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas statistikas nolūkā, ar tām nav iespējams identificēt atsevišķus lietotājus.

Kā es varu atspējot sīkdatnes?
Ja jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, jūs tās varat bloķēt savas interneta pārlūkprogrammas drošības iestatījumos. Vairāk informācijas par sīkdatnēm www.aboutcookies.org.

 

 

Кукис на домашней странице „Glam Vibes"

Использование кукис помогает нам улучшить качество информации, предоставляемой посетителям домашней страницы Glam Vibes.

Кукис домашней страницы Glam Vibes мы используем для различных целей, например, для улучшения содержания страницы, которое просматривают посетители, улучшения качество пользования страницей, выделения самой актуальной информации и т.д.


Правила пользования
Посещая домашнюю страницу Glam Vibes, вы даете согласие на использование кукис (если не выставили в настройках своего браузера запрет на сохранение кукис). Если вы не желаете сохранять кукис, вы можете активизировать запрет в настройках своего браузера, который заблокирует кукис, или воспользоваться режимом приватного просмотра.

Что такое кукис
Кукис это информационные данные, которые домашняя страница сохраняет на вашем компьютере или мобильном устройстве когда вы посещаете данную домашнюю страницу.


Как мы используем кукис
Glam Vibes использует Google Analytics для отслеживания потока данных, что позволяет нам понять поведение посетителей домашней страницы и интересующую их информацию для улучшения качества и подачи информации. Эти данные используются для статистического обзора и по данным невозможно идентифицировать отдельных пользователей.

Как я могу отключить кукис?
Если Вы не согласны с политикой сохранения кукис, Вы можете заблокировать свои настройки безопасности браузера. Больше информации о кукис www.aboutcookies.org.