Privātuma politika

SIA „WIT Berry”, reģistrācijas numurs LV40103528963, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 23–18, Jelgava, LV-3002. „Glam Vibes” ir SIA „WIT Berry” projekts, kas piedāvā dekoru tirdzniecību caur „Glam Vibes” mājaslapu.

 

SIA „WIT Berry” vāc klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos konfidencialitātes riskus un uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Saziņa

„Glam Vibes” iegūst personu e-pasta adresi un vārdu, personai brīvprātīgi sazinoties ar uzņēmuma pārstāvi caur mājaslapas kontaktveidlapu, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni.

Personu dati tiek izmantoti, tikai lai izpildītu personu pieprasījumus, kas ir bijuši saziņas nolūks, piemēram, nosūtītu cenas piedāvājumu, sniegtu sīkāku informāciju par precēm un pakalpojumiem u. c. Personu dati netiek nodoti trešajām personām, kā arī netiek izmantoti citiem nolūkiem.

Personu dati tiek saglabāti „Glam Vibes” datubāzē, kurai var piekļūt tikai tie uzņēmuma darbinieki, kas ir tieši saistīti ar konkrētā pieprasījuma izpildi. Šie dati tiek glabāti un izmantoti saskaņā ar „Glam Vibes” iekšējiem personas datu izmantošanas standartiem un procedūrām. E-pasta sarakste netiek dzēsta, lai tā kalpotu par pierādījumu, ja nepieciešams, kad ir radušies pārpratumi vai domstarpības. „Glam Vibes” saglabā informāciju par klientu līdz klienta nolūka sasniegšanai vai, klientam piekrītot, arī pēc tam, lai piedāvātu viņu informēt par dažādu veidu aktualitātēm, jaunumiem u. c.

 

Pieteikšanās jaunumiem

 

„Glam Vibes” iegūst personas e-pasta adresi, ja persona brīvprātīgi piesakās jaunumiem „Glam Vibes” mājaslapā, norādot savu e-pasta adresi. Šī informācija tiek glabāta WIX.com datubāzē, kam ir sava personas datu aizsardzības politika un kas nodrošina visu iespējamo, lai personu dati būtu drošībā. E-pasta adrese datubāzē tiek saglabāta, līdz persona vairs nevēlas saņemt jaunumus un par to ziņo, nosūtot e-vēstuli, zvanot pa tālruni vai kā citādi sazinoties, vai vienkārši atsakoties no jaunumiem pa e-pastu, noklikšķinājusi uz saites, kas ir katrā e-pasta jaunumu vēstulē.

 

 

Pasūtījumi

 

„Glam Vibes” izmanto klientu datus šādiem nolūkiem pasūtījumu izpildes nodrošināšanai:

  • klienta identificēšanai;

  • preču piegādei;

  • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;

  • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu izstrādei;

  • pakalpojumu vai preču lietošanas veicināšanai;

  • klientu apkalpošanai;

  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

  • norēķinu administrēšanai;

  • parādu atgūšanai un piedziņai.

 

„Glam Vibes” lūdz klientu kontaktinformāciju, tikai lai nodrošinātu viņu iegādāto preču piegādi, kā arī, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu jautājumu vai neskaidrību gadījumā. Šī iemesla dēļ mēs varam nosūtīt jūsu pasūtījuma datus uz mūsu sadarbības banku. Juridiskais pamats datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis). 

Klientu personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaitē, ko nodrošina uzņēmums, ar kuru SIA „WIT Berry” ir noslēgts līgums par grāmatvedības uzskaiti, kā arī WIX.com sistēmā, kas nodrošina savā sistēmā uzglabājamo datu aizsardzību. WIX.com sistēmā tiek reģistrēti un apstrādāti pirkumi.

 

Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pašā veidā, kādā tā ir dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, netiks veikta.

 

„Glam Vibes” apņemas neizpaust personu datus trešajām personām, kas nav tieši saistītas ar pasūtījumu izpildi — preču/pakalpojumu nodrošināšanu. Ja tomēr šāda nepieciešamība ir radusies, SIA „WIT Berry” apņemas saņemt no klienta atļauju, pirms nodot datus trešajām personām, izskaidrojot nepieciešamību.

 

Jūsu datus mūsu grāmatvedības sistēmā mēs saglabājam tik ilgi, cik to prasa Latvijas Republikas tiesību akti.

 

Jautājumi?

Ja jums ir jautājumi saistībā ar konfidencialitātes politiku, lūdzu, sūtiet e-vēstuli uz info@glamvibes.shop.